Διεύθυνση: Μαραθωνομάχων 70 Αθήνα Τ.Κ. 104 41

Τηλ : 210 5139136 / 6944427297 / 6946555787

E-mail: olympicKomatsu@gmail.com